Laureaci Edycji 2022

Dobra zabawa, współpraca, pomoc!

W GO4NGO liczy się dobra zabawa, poszerzanie kontaktów oraz pomoc innym. Rolą pracownika jest niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem NGO i wspólne spędzenie 30 minut. Podczas spotkania uczestnicy mają okazję lepiej się poznać, a całości towarzyszy wspólna aktywność: jazda na rowerze, bieganie, spotkanie przy kawie lub pomoc beneficjentom.

Idea GO4NGOIdea GO4NGO - Piramida

Zyskaj więcej

Firma i pracownik

Dostępność - udział niezależnie od lokalizacji i formy zatrudnienia pracownika.

Elastyczność - pracownik decyduje o formie aktywności oraz sam wybiera NGO do współpracy.

Nowoczesność - unikalna forma wolontariatu pracowniczego połączona z dobrą zabawą.

Korzyści biznesowe: budowanie poczucia przynależności, integracja pracowników, promocja i wizerunek firmy.

NGO i społeczeństwo

Zainicjowanie kontaktu na linii Firma - NGO.

Szansa, aby poznać się i lepiej zrozumieć drugą stronę.

Pomoc konkretnym beneficjentom np. wyprowadzenie psów, spotkania z dziećmi/seniorami.

Niwelowanie barier społecznych i zwiększenie świadomości funkcjonowania NGO.

Idea GO4NGO

To możecie zrobić wspólnie

Grupa Enea silnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Wraz z Fundacją Enea, pracownicy Grupy realizują i wspierają wiele inicjatywy na poziomie mikro i makroregionów. Realizowane projekty adresowane są do lokalnych społeczności ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między sektorami.

Joanna Mularczyk Enea
Joanna Mularczyk

Kierownik Biura

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,

Grupa ENEA

Idea połączenia aktywności sportowej z rozmowami o aktywności społecznej sprawdza się doskonale. Po raz kolejny przekonałem się, że w plenerze i w ruchu myśli się inaczej - lepiej, niż w biurze przy stole konferencyjnym. Oby udało nam się ideę tego typu spotkań podtrzymać – mamy już pomysły marszów nordic walking ze środowiskiem senioralnym i akademickim. Ja osobiście złapałem też bakcyla spacerowania z kijkami!

Przemysław Szmidt, Filipiak Babicz Legal
Przemysław Szmidt

Starszy Prawnik,

Filipiak Babicz Legal

Sciezka Udzialu GO4NGO

Formularz kontaktowy

Informacje Kontaktowe

Zapraszamy przedstawicieli firm do współpracy

Phone number
+48 511-614-144
Email
[email protected]

Partner Platynowy

Enea

Partnerzy

Focus on BusinessPRoto.plGoldenline